Mielenlukutaitoa! Opas turvallisen päiväkotiryhmän rakentamiseen
Mielenlukutaitoa! Opas turvallisen päiväkotiryhmän rakentamiseen
0,00 € /kpl

Oppaan lähtökohtana on ajatus siitä, että lapsen hyvän kasvun ja kehityksen turvaaminen päiväkodissa edellyttää varhaiskasvattajalta lapsen näkökulmaa korostavaa vuorovaikutusta. Oppaassa esitellään mentalisaatioon perustuvaa työtapaa ja sen soveltamista lapsen kohtaamisessa, turvallisen ryhmän rakentamisessa ja kiusaamisen ehkäisyssä.

Julkaisu on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Folkhälsanin Kompisväskan för goda relationer på daghem -hanketta. Oppaan valmistelussa on hyödynnetty Folkhälsanin vuonna 2014 julkaisemaa Kompisväskan-aineistoa. Lisäksi sisällön
toteutuksessa on sovellettu MLL:n mentalisaatioteoriaan pohjautuvia vanhemmuuden tuen aineistoja sekä hyödynnetty aihepiiriin liittyvää tutkimusta ja kirjallisuutta.

42 s. 2017

Ladattava pdf
 « Takaisin