Mitä vauva miettii? -opas
Mitä vauva miettii? -opas
0,00 € /kpl

Mentalisaatio tarkoittaa ihmiselle ominaista piirrettä pohtia niin oman
kuin toisen ihmisen käyttäytymisen takana olevia ajatuksia, tunnetiloja
tai aikomuksia. Vanhemmuudessa se on vanhemman kykyä havaita
ja pohtia jo aivan pienen lapsen kokemuksia ja tunnetta erilaisissa
arkipäivän tilanteissa.
Tämä opas on suunnattu neuvolan terveydenhoitajille ja muille vauvaa
odottavia tai vauvaperheitä kohtaaville ammattilaisille. Se sisältää
työvälineitä, joilla voidaan edistää vanhempien mentalisaatiokykyä ja
vahvistaa vauvan ja vanhemman välistä suhdetta.

2016. 28 s.
 « Takaisin